Projektové dny a kroužky pro děti

Rodiče v akci, o.p.s. pořádají vzdělávací kroužky a výlety pro děti do 12 let. Výlety probíhají v okolí Českých Budějovic, např. Třeboň, Písek atd. Pro přihlášení a více informací nás kontaktujte na info@rodicevakci.cz.

Aktivita je realizována v rámci projektu OPVV – Pod jednou střechou II.

Registrační číslo CZ 02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016507